Milionowy grant z NCN

Milionowy grant z NCN

NCN logo 300pxKwotę 1.575.920 zł pozyskał naukowiec Collegium Medicum na realizację badań w ramach grantów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki.

Dr hab. n. med. Daniel Stefan Gackowski, kierownik Pracowni Metabolomiki i Markerów Nowotworowych w Katedrze Biochemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego pozyskaną kwotę przeznaczy na realizację zadania pn. „Produkty szlaków demetylacji i deaminacji DNA jako nowe biomarkery rozwoju i predyktory efektów leczenia ostrych białaczek”. 
pdfSTRESZCZENIE PROJEKTU92.92 KB

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dziesiątej edycji konkursów Opus, Preludium i Sonata. Łączna kwota grantów pozyskanych przez naukowców UMK to 6,6 mln złotych. Pozostałe granty >>

Preludium jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, z kolei Sonata obejmuje projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające doktora. Opus to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.