"NEXT"

"NEXT"

Katedra Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK pod kierownictwem Prof. dr. hab. n. med. Tomasza Grzybowskiego realizuje projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określenia wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji NGS”

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowatorskiego systemu predykcyjnego do analizy śladów biologicznych i szczątków ludzkich, który pozwoli na pozyskiwanie informacji o wyglądzie i pochodzeniu biogeograficznym człowieka na podstawie analizy wybranych fragmentów jego DNA.

NEXT