Uczelnie na rzecz niepełnosprawności

Uczelnie na rzecz niepełnosprawności

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy połączyły swe potencjały w słusznej sprawie walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych.

5 maja 2016 r. w ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w bydgoskim Ratuszu uczelnie podpisały umowę o współpracy na rzecz niepełnosprawnych studentów i doktorantów.

Współpraca obejmować będzie realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć, wymianę doświadczeń, pozyskiwanie środków zewnętrznych, wspieranie inicjatyw partnerów. Działania bydgoskich uczelni będą się również skupiały na dostosowywaniu zajęć wychowania fizycznego, informatyki, języków obcych do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacji szkoleń, ułatwianiu korzystania z bibliotek uczelnianych, organizacji transportu między budynkami uczelni, pomocy psychologicznej  i integracji studentów niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim.

Pieczę nad wszystkimi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych będzie sprawować Międzyuczelniana Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

 foto. Justyna Gapska

1 1 1 2
1 6 1 5