Centrum Edukacji Terapeutycznej

Centrum Edukacji Terapeutycznej

Katedra i Zakład Promocji Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK posiada nową pracownię – Centrum Edukacji Terapeutycznej, która znajduje się w budynku Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz analizator składu ciała.

W pracowni prowadzone są zajęcia praktyczne dla studentów kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo oraz realizowane są badania i projekty pracowników Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia.

 Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej

 Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej

 Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej

 Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej

 Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej   Centrum Edukacji Terapeutycznej  

fot. Mariusz Kowalikowski (Dział Aparatury Naukowej CM)