Naukowcy z CM nagrodzeni

Naukowcy z CM nagrodzeni

Prezencja „Ocena percepcji smaku u osób w wieku podeszłym jako istotnego czynnika zaburzeń odżywiania” 24 kwietnia 2016 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja „Zaburzenia Odżywiania się”. Prelegentami byli specjaliści z zakresu medycyny, dietetyki i psychologii z ośrodków naukowych w całej Polsce.

Collegium Medicum UMK reprezentowali naukowcy z Katedry i Zakładu Żywienia i Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w składzie: mgr Zofia Rosińska, dr Michał Gośliński i dr Dariusz Nowak.
Prezencja pt.: „Ocena percepcji smaku u osób w wieku podeszłym jako istotnego czynnika zaburzeń odżywiania” autorstwa dr Michała Goślińskiego, dr Dariusza Nowaka i lic. Marty Ronkiewicz została wyróżniona przez Radę Naukową konferencji.