Nagrody Prezydenta Miasta

Nagrody Prezydenta Miasta

Lek. Mariusz Kowalewski – asystent w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego w Katedrze Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy otrzymał stypendium dla wybitnych młodych naukowców Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Ponadto następujący naukowcy i studenci Collegium Medicum w Bydgoszczy, zgodnie z wnioskiem Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zostali wyrożnieni dyplomami Prezydenta Miasta:

  • dr hab. n. farm. Barbara Bojko, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii
  • lek. Maciej Nowacki, asystent w Klinice Chirurgii Onkologicznej
  • mgr Tomasz Wandtke, absolwent Biotechnologii, student Zdrowia Publicznego, uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie biologia medyczna

Serdecznie gratulujemy!