Dziekani na kadencję 2016-2020

Dziekani na kadencję 2016-2020

Dziekani Wydziałów Collegium Medicum wybrani na kadencję 2016-2020:

 • Wydział Farmaceutyczny - prof. dr hab. n. fiz. Stefan Kruszewski
    Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej w Katedrze Biofizyki

 • Wydział Lekarski - dr hab. n. med. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
    Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi
    w Katedrze Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

 • Wydział Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
    Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii

 

Nowo wybranym dziekanom serdecznie gratulujemy!

prof. dr hab. Stefan Kruszewski  dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK  prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska

Skład Rad Wydziałów na kadencję 2016-2020:

fot. Mariusz Kowalikowski