COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Prof. Jan Styczyński prezesem Infectious Diseases Working Party EBMT

Prof. Jan Styczyński prezesem Infectious Diseases Working Party EBMT

Prof. dr hab. Jan StyczynskiProf. dr hab. n. med. Jan Styczyński z Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK został wybrany do pełnienia funkcji prezesa Infectious Diseases Working Party (IDWP) w European Society of Blood and Marrow Transplantation (EBMT) na kadencję 2016-2020, a tym samym do Zarządu tego Towarzystwa. Prof. Styczyński dotychczas pełnił funkcję Sekretarza IDWP przez 2 kadencje w latach 2010-2016.
Tajne wybory odbyły się 5 kwietnia 2016 r. podczas 42 Zjazdu EBMT, który odbył się w Valencii (Hiszpania).

EBMT jest największą organizacją na świecie zajmującą się działalnością naukową, edukacyjną i organizacyjną w zakresie przeszczepiania komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej i krwi pępowinowej. Towarzystwo aktualnie zrzesza 568 ośrodków transplantacyjnych z 55 państw i liczy ponad 4700 aktywnych członków. Obecnym prezydentem EBMT jest Mohamad Mohty z Paryża.

Profesor Jan Styczyński, aktualnie przewodniczący Grupy Powikłań Infekcyjnych Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, jest pierwszą osobą w ponad 30-letniej historii przeszczepiania szpiku i krwi w Polsce, która została wybrana do władz Towarzystwa Międzynarodowego.