Pomoc młodym naukowcom

Pomoc młodym naukowcom

logo mniswZaproszenie do składania wniosków na lata 2017-2018 na wymianę osobową w ramach programu wykonawczego z DAAD.

Termin składania wniosków: do 30.06.2016 r.
Początek realizacji: 02.01.2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu.

W 1999 r. podpisano wspólny program służący wspieraniu współpracy naukowej. Jego celem jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze. Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie).
We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.

W ramach tego programu wspierane są tylko koszty podróży i krótkich pobytów naukowców, doktorantów, magistrantów (jeżeli praca magisterska jest częścią projektu) w kraju partnera. Całkowity okres wspierania projektu wynosi 2 lata. Maksymalny jednorazowy okres pobytu u partnera może wynosić 1 miesiąc w przypadku naukowców i 2 miesiące w przypadku studentów, absolwentów i doktorantów. Strona polska (jednostka naukowa) pokrywa koszty podróży członków polskiego zespołu naukowego do Niemiec i koszty pobytu niemieckich partnerów w Polsce, a strona niemiecka (DAAD) koszty podróży członków zespołu niemieckiego do Polski i koszty pobytu polskich partnerów w Niemczech. Strona przyjmująca pokrywa również koszty podróży gości po swoim kraju, jeżeli są one związane z realizacją projektu.

Maksymalne wsparcie finansowe jednego projektu przez DAAD wynosi 7500 euro rocznie.

Wsparcie finansowe DAAD dla nauczycieli akademickich i młodych naukowców po doktoracie maksymalny okres jednego pobytu wynosi 30 dni a dofinansowanie odpowiednio:

  • 82 euro/ dzień przy pobycie do 22 dni;
  • 1840 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.

Dla studentów, absolwentów i doktorantów maksymalny okres jednego pobytu wynosi 50 dni wsparcie to wynosi odpowiednio:

  • 41 euro/dzień przy pobycie do 22 dni;
  • 1000 euro przy pobycie od 23 dni do jednego miesiąca.

Więcej informacji na stronie MNiSW >>

Informacji udziela:
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
tel. 52 585-35-73