Profesor Grażyna Odrowąż-Sypniewska nowym Prorektorem ds. Collegium Medicum

Profesor Grażyna Odrowąż-Sypniewska nowym Prorektorem ds. Collegium Medicum

23 marca 2016 r. na otwartym spotkaniu wyborczym w Auli UMK w Toruniu wybrano prorektorów na kadencję 2016-2020.

 • Prorektor ds. Badań Naukowych - prof. dr hab. Jacek Kubica
  kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, obecny dziekan Wydziału Lekarskiego.

 • Prorektor ds. Collegium Medicum - prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego.

 • Prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju - prof. dr hab. Danuta Dziawgo
  z Katedry Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, obecna prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju.

 • Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. Beata Przyborowska
  z Katedry Pedagogiki Szkolnej Wydziału Nauk Pedagogicznych, obecna prorektor ds. kształcenia.

 • Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej - prof. dr hab. Andrzej Sokala
  kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji, obecny prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej.

 • Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym - prof. dr hab. Wojciech Wysota
  z Katedry Geologii i Hydrogeologii, obecny dziekan Wydziału Nauk o Ziemi.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje na temat prorektorów elektów i głosowania >>

Prorektorzy UMK wybrani na kadencję 2016-2020

fot. Andrzej Romański (UMK)