Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA

Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA

EUREKA 5 lutego 2016 r. ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA”.

Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 40 państw europejskich oraz Unii Europejskiej działająca poprzez krajowe biura EUREKA, które służą jako punkty kontaktowe zapewniające informację o działalności i procedurach EUREKI. Rządy państw członkowskich zobowiązały się do promowania i wspierania współpracy pomiędzy partnerami przemysłowymi i organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę realizującymi wspólne przedsięwzięcia – projekty EUREKI, m.in. poprzez efektywne procedury wspierania realizacji tych projektów przez krajowych partnerów ze środków publicznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest odpowiedzialne za koordynację działań w ramach EUREKI od 2007 r. Biuro EUREKI jest integralną częścią NCBR.

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.

Projekty EUREKI muszą spełniać następujące kryteria podstawowe:

  • realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI;
  • ukierunkowanie rynkowe;
  • cywilny cel projektu;
  • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

W 2016 roku prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie projektów EUREKI w następujących terminach:

  • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 r. (do godz. 16.00)
  • nabór 2/2016 – do 14 października 2016 r. (do godz. 16.00)

Budżet konkursu na 2016 rok wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.

Zasady finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach inicjatywy EUREKA >> 

Informacji udziela:
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
tel. 52 585 35 73