Szansa dla Nepalu

Szansa dla Nepalu

Szansa dla Nepalu - logo  „Szansa dla Nepalu” to projekt pomocy humanitarnej realizowany przez grupę studentów Collegium Medicum, którzy w okresie letnim wybierają się do Katmandu, po to aby dotrzeć z pomocą humanitarną do poszkodowanych mieszkańców regionu. Studenci mówiąc o swoim projekcie podkreślają, że - „Szansa dla Nepalu, to chęć niesienia pomocy przez grupę zapalonych do działania studentów medycyny, którzy wierzą, że razem można zrobić coś dobrego. Naszym celem jest wsparcie finansowe i medyczne dla blisko 5 tysięcy osób we wsi Piskar w Nepalu, gdzie wszystkie domostwa zostały zniszczone w zeszłorocznym trzęsieniu ziemi”.

W ramach realizowanych przez studentów działań zorganizowali oni wystawę fotograficzną, której autorem jest koordynator projektu, student kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK, Karol Cadelski. Fotografie są hołdem dla tych, którzy ucierpieli podczas trzęsienia ziemi w Nepalu w 2015 r. Wystawę honorowym patronatem objął Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński. 

Zainteresowanych zapraszamy na stronę https://www.facebook.com/SzansaDlaNepalu

Szansa dla Nepalu  Szansa dla Nepalu