Podpisanie umowy na utworzenie Centrum Symulacji Medycznych

Podpisanie umowy na utworzenie Centrum Symulacji Medycznych

podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” 1 marca 2016 r. prof. Jan Styczyński, Prorektor ds. Collegium Medicum podpisał w Ministerstwie Zdrowia umowę na dofinansowanie Projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze strony Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich.

Powyższe wydarzenie jest zwieńczeniem wieloletniego okresu przygotowań do obowiązkowego wprowadzenia do procesu dydaktycznego metody symulacji medycznych dla studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa, jako konsekwencji znowelizowanej w 2011 roku ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wprowadzającej nauczanie praktyczne w dziedzinach klinicznych z wykorzystaniem techniki symulacji medycznej oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wniosek aplikacyjny dotyczący utworzenia w Collegium Medicum UMK Centrum Symulacji Medycznych był poprzedzony szczegółowym audytem zleconym przez Ministerstwo Zdrowia oraz negocjacjami w Ministerstwie Zdrowia i został przygotowany przez, powołany przez Prorektora ds. Collegium Medicum, zespół.

Dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Uczelnię w związku z realizacją Projektu wynosi ponad 17 mln zł i zaledwie w niespełna 17% może być wykorzystane na przygotowanie infrastruktury Centrum. Powyższa kwota umożliwi jedynie zagospodarowanie obiektu w zakresie dwóch kondygnacji, nie rozwiązuje jednak problemu adaptacji całego budynku przy ulicy Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy, której szacunkowy koszt wynosi ponad 5 mln złotych.

podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”  podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”  podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”

fot. archiwum MZ