Przyszłość farmaceuty

Przyszłość farmaceuty

spotkanie "Przyszość Farmaceuty" plakat „Przyszłość farmaceuty” to spotkanie z władzami Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, które odbędzie się 3 marca 2016 r. Organizatorami spotkania jest Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”, która zaprasza studentów i absolwentów farmacji.

Gośćmi spotkania będą: Prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej mgr farm. Małgorzata Pietrzak oraz vice prezes ORA mgr farm. Aleksandra Adamczyk. Tematem pogadanki będzie praca Kujawsko-Pomorskiej Izby Aptekarskiej. Spotkanie będzie miało charakter otwartej dyskusji i będzie niepowtarzalną okazją do zadania pytań lokalnym władzom aptekarskim.

Młodzi farmaceuci zapraszają
3 marca 2016 r. godz. 16:00 
Aula B w Budynku A
Collegium Medicum UMK
Bydgoszcz ul. Jagiellońska 13-15