Święto Uniwersytetu z tytułami

Święto Uniwersytetu z tytułami

od lewej: prof.  Andrzej Tretyn - Rektor UMK; Prof. Paul Alfred Gurbel - Doctor Honoris Causa UMK; prof. Jacek Kubica - Dziekan Wydziału Lekaskiego od lewej: prof. Anna Balcar-Boroń; prof.  A. Tretyn - Rektor UMK; Prof. Paul Alfred Gurbel - Doctor Honoris Causa UMK prof. Andrzej Tretyn - Rektor UMK; prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Podczas Święta Uniwersytetu, które odbyło się 19 lutego 2016 r. zostały przyznane: tytuł Doctora Honoris Causa, wyróżnienie Convallaria Copernicana, odznaczenia państwowe i uniwersyteckie.

Pracownicy Collegium Medicum wyróżnieni podczas uroczystości:

  • Tytuł Honorowego Profesora otrzymała prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska.
  • Zaszczytny tytuł Doctora Honoris Causa UMK na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego otrzymał prof. Paul Alfred Gurbel.
  •  Szczególne wyróżnienie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Convallaria Copernicana otrzymała prof. Anna Balcar-Boroń.
  • "Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni" otrzymał prof. dr hab. Bronisław Grzegorzewski.
  • Medal Złoty Za Długoletnią Służbę otrzymała mgr inż. Małgorzata Jankowiak. 
  • Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę otrzymali mgr Małgorzata Hojnacka, dr Magdalena Lampka i mgr Michał Opaliński. 
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: dr Halina Bojarowicz, dr Mirosława Felsman, dr Marek Jurgowiak i dr Agnieszka Radzimińska.

Pełna lista osób wyróżnionych oraz galeria zdjęć z uroczystości >>

fot. Andrzej Romański, UMK