Erasmus+ zaprasza

Erasmus+ zaprasza

Do 11 marca 2016 r. trwa rekrutacja do programu Erasmus+.logo Erasmus+
Zachęcamy studentów do składania formularza online >> 

Do formularza należy dostarczyć (w formie papierowej do Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM):

  1. Zaświadczenie o średniej ocen z zakończonych etapów studiów wraz z ocenami niedostatecznymi.
  2. Zaświadczenie (z oceną) o znajomości j. obcego na poziomie ponadpodstawowym (dotyczy wybranych języków obcych)  LUB przystąpienie do egzaminu (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski).

EGZAMINY JĘZYKOWE odbędą się w dniach 14-16.03.2016 r. (szczegóły wkrótce)
(obowiązkowe dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu)

Kryteria udziału w programie >>

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: erasmus@cm.umk.pl