Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych

Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych

otwarcie Poradni Leczenia Ran Przewlekłych23 lutego 2016 r. w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im dr. A. Jurasza w Bydgoszczy odbyło się uroczyste otwarcie nowego kompleksu Poradni Leczenia Ran Przewlekłych.

otwarcie PLRP 2016 otwarcie PLRP 2016

Galeria zdjęć z uroczystości >>

Nowa poradnia dysponuje znacznie większym zapleczem lokalowym jak i naukowo-badawczym niż dotychczas. Obejmuje kilka, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt pomieszczeń, w tym trzy nowoczesne gabinety zabiegowe, gabinet konsultacyjno-diagnostyczny, gabinet edukacyjny i rejestrację. Dzięki nowej, wyremontowanej siedzibie znacznie poprawią się warunki pracy i możliwości diagnostyki oraz leczenia chorych z raną przewlekłą w regionie kujawsko-pomorskim.

W ramach poradni realizowany będzie także projekt badawczy Konsorcjum Naukowego finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych rozpoczną wkrótce kwalifikację chorych do programu „Oceniającego skuteczność działania tropokolagenu w oparciu o nowe technologie medyczne u chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni”. Chorzy zostaną objęci wysokospecjalistyczną i kompleksową opieką medyczną, której celem jest poprawa miejscowych i ogólnoustrojowych warunków gojenia rany.

otwarcie Poradni Leczenia ran Przewlekłych Dzięki nowym gabinetom zabiegowym, również chorzy z raną przewlekłą o innej etiologii, uzyskają kompleksową i systematyczną opiekę realizowaną w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń odrębnie kontraktowanych (SOK). Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych od wielu lat jest unikalnym w skali kraju ośrodkiem klinicznym i przede wszystkim leczniczym oraz naukowo-badawczym. Interdyscyplinarną opiekę nad chorym z raną zapewniają specjaliści, posiadający wysokie kwalifikacje, ogromną wiedzę i bogate doświadczenie lekarskie i pielęgniarskie.

Jednostką kieruje Profesor Maria T. Szewczyk oraz Profesor Arkadiusz Jawień, naukowcy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.