Nagrody UMK

Nagrody UMK

Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wniosek Kapituły Godności Honorowych przyznał wyróżnienia i nagrody dla zasłużonych profesorów Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

  • Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Balcar-Boroń otrzymała szczególne wyróżnienie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Convallaria Copernicana za ogromne, wieloletnie zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska otrzymała Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  • Prof. dr hab. n. farm. Bronisław Grzegorzewski otrzymał Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni.

Wyróżnionym profesorom serdecznie gratulujemy.

roze 400