Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

Prokuratora Okręgowa w Gdańsku poinformowała rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów dr. hab. Tomaszowi Justyńskiemu, prof. UMK, dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji. Zarzuty dotyczą przywłaszczenia autorstwa lub wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu, a więc przestępstwa z art. 115 ust. 1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym rektor UMK podjął decyzję o zawieszeniu Tomasza Justyńskiego w prawach nauczyciela akademickiego, a tym samym w obowiązkach dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK na okres sześciu miesięcy. Jednocześnie powierzył obowiązki dziekana obecnemu prodziekanowi, dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi, prof. UMK.

Rektor UMK podjął także decyzję o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom pracowników UMK przez zastępcę kanclerza ds. Collegium Medicum, panią Magdalenę Brończyk. Decyzja ta jest efektem kontroli przeprowadzonej w Collegium Medicum UMK przez Państwową Inspekcję Pracy.

Marcin Czyżniewski
Rzecznik prasowy UMK

Toruń, dn. 2 lutego 2016 r.