Doktorat z nagrodą

Doktorat z nagrodą

Statsoft konkursDr n. farm. Joanna Ronowicz, asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, otrzymała główną nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez firmę StatSoft Polska we współpracy z Dell Software International Management Group.

Konkurs przewidywał przygotowanie pracy doktorskiej z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica.
Praca dr Joanny Ronowicz zatytułowana „Wykorzystanie metod chemometrycznych w analizie produktów pochodzenia roślinnego oraz realizacji koncepcji Quality by Design w technologii farmaceutycznej" została obroniona na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy. Promotorem pracy była Profesor Elżbieta Budzisz z Zakładu Chemii Surowców Kosmetycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, promotorem pomocniczym była dr n. farm. Bogumiła Kupcewicz z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Zgodnie z regulaminem Konkursu oprócz nagród pieniężnych dla laureatki i jej promotora nagrodą dla Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy promującego pracę jest szkolenie zamknięte dla grupy pracowników Wydziału, wybrane z oferty kursów organizowanych przez StatSoft Polska.