Nasi naukowcy w PAN

Nasi naukowcy w PAN

dr hab. n. farm. Michał Marszałł, prof. UMK Naukowcy Collegium Medicum zostali wybrani do komitetów naukowych PAN. W Polskiej Akademii Nauk zasiądą dr hab. n. farm. Michał Marszałł, prof. UMK oraz dr hab. Walentyna Korpalska.

Dr hab. n. farm. Michał Marszałł, prof. UMK, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego 14 stycznia 2016 r. odebrał nominację na członka Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018. Nominację wręczył profesor Witold Różyłło, dziekan Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.
Komitet Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk jest samorządną reprezentacją nauk medycznych i nauk farmaceutycznych w zakresie terapii i nauk o leku, a w szczególności: farmakologii klinicznej i terapii, syntezy i analizy leku, biochemii i biotechnologii farmaceutycznej, technologii postaci leku i biofarmacji, farmakognozji, farmakogenetyki, farmakologii doświadczalnej i farmacji klinicznej.
 

dr hab. Walentyna Korpalska Dr hab. Walentyna Korpalska, kierownik Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu 12 stycznia 2016 r. odebrała nominację na członka Komitetu Naukowego Historii Nauki i Techniki PAN. Funkcjonuje on jako komitet naukowy przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Nominację wręczył prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.