Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej

Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej

Katedra i Zakład Promocji Zdrowia Collegium Medicum UMK
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział PTP w Bydgoszczy
zapraszają na

IV SEMINARIUM
dotyczące wdrażania międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej
 "Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej."
18 lutego 2016 r. 

pdfKOMUNIKAT nr 1 187.75 KB

pdfPROGRAM IV SEMINARIUM 292.21 KB

 docxKarta zgłoszenia uczestnictwa130.95 KB

Dodatkowych informacji udziela:
dr n. med. Anna Andruszkiewicz tel. 602-440-690
dr n. o zdr. Alicja Marzec tel. 696-550-525