HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konkursy NCBiR w 2016 r. na Rozwój Uczelni

Konkursy NCBiR w 2016 r. na Rozwój Uczelni

grafika ilustracyjnaNarodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opublikowało Roczny Plan Działania na 2016 r. Zgodnie z opublikowanym planem uczelnie wyższe w 2016 r. będą mogły aplikować o środki unijne na następujące projekty: Nowe Programy Kształcenia, Program Rozwoju Kompetencji, Misja uczelni, Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, Międzynarodowe Programy Kształcenia, Studia doktoranckie.

Jednostki organizacyjne Collegium Medicum UMK zainteresowane aplikowaniem w konkursach zachęcamy do zapoznania się z Planem Działań na 2016 r. oraz złożenia wstępnej propozycji projektu współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje w Aktualnościach Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM >>