Nasz naukowiec w PKA

Nasz naukowiec w PKA

Slusarz RobertDr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zabiegowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK został powołany do składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W Polskiej Komisji Akredytacyjnej zasiada 90 osób. Jej członkowie wybrani zostali spośród kandydatów zgłaszanych m.in. przez uczelnie, konferencje rektorów oraz organizacje studenckie i doktoranckie. Na czele Komisji stanie prof. Krzysztof Diks związany z Uniwersytetem Warszawskim. Kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej trwa od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Członkowie Komisji muszą reprezentować wszystkie obszary kształcenia, które działają na polskich uczelniach. Sprawami konkretnych dyscyplin zajmują się zespoły złożone ze specjalistów z wybranych dziedzin. W skład PKA wchodzą nowo wybrani członkowie oraz osoby, które zasiadały w niej w poprzedniej kadencji.

Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019 >>