Wybory na kadencję 2016-2020

Wybory na kadencję 2016-2020

UMK logoKomisja Wyborcza Uniwersytetu uchwaliła regulamin wyborczy oraz terminarz czynności wyborczych na kadencję 2016-2020.
Wybory przeprowadza się przy udziale przedstawicieli wszystkich grup społeczności uniwersyteckiej.
Społeczność uniwersytecką tworzą następujące grupy:

  1. nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  2. pozostali nauczyciele akademiccy
  3. doktoranci
  4. studenci
  5. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Akty prawne dotyczące wyborów na kadencję 2016-2020 oraz bieżące informacje o czynnościach wyborczych w Collegium Medicum UMK będą zamieszczane w zakładce:

Informacje dla pracowników > WYBORY NA KADENCJĘ 2016-2020 >>

 

terminarz