Akredytacja w Szpitalu Uniwersyteckim

Akredytacja w Szpitalu Uniwersyteckim

wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 10.12.201510 grudnia 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Oficjalnego wręczenia Certyfikatu dokonał wiceminister zdrowia Piotr Gryza, który podkreślił, że przyznanie akredytacji szpitalowi potwierdza wysoką jakość świadczonych przez szpital usług, ale że ta wysoka jakość nie byłaby możliwa do osiągnięcia, gdyby nie ogromne zaangażowanie personelu – lekarzy i pielęgniarek, którzy z najwyższym poświęceniem pełnią swoją misję.

W uroczystości udział wzięli Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Jerzy Hennig, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Tretyn, Prorektor ds. Collegium Medicum prof. Jan Styczyński, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Elżbieta Kasprowicz, Prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej dr Stanisław Prywiński, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Wiesława Gromadka. Zaproszeni goście złożyli na ręce Dyrektora Szpitala życzenia dalszej pomyślności i rozwoju szpitala oraz wręczyli okolicznościowe listy gratulacyjne i upominki.

Certyfikat przyznaje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia). Aby go otrzymać szpital musiał uzyskać 75 procent poziomu zgodności w badanych obszarach. Szpital uzyskał aż 92% punktów i jest to jeden z najlepszych wyników w całym kraju. Każdy szpital znajdujący się na liście należy do elitarnego grona placówek, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny i zwieńczone przyznaniem Certyfikatu Akredytacyjnego.

wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 10.12.2015 wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 10.12.2015 wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 10.12.2015 wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 10.12.2015 wręczenie Certyfikatu Akredytacyjnego dla Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy 10.12.2015

fot. Piotr Myczko (SzU1)