Postępy Dermatologii i Alergologii

Postępy Dermatologii i Alergologii

Czajkowski RafalDr hab. n. med. Rafał Czajkowski, kierownik Katedry Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii, został mianowany Redaktorem Naczelnym czasopisma Postępy Dermatologii i Alergologii/ Advances in Dermatology and Allergology.

Czasopismo znajduje się na Liście Filadelfijskiej (IF0,845).

Zachęcamy wszystkich Państwa do publikacji prac w wyżej wymienionym czasopiśmie.

Postępy Dermatologii i Alergologii >>