HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

KRAUM LOGO

W dniach 26-28 listopada 2015 r. w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Organizatorem spotkania KRAUM w Bydgoszczy było Collegium Medicum UMK. W programie poza obradami przewidziano m.in. wizytę w obiektach wybudowanych w ramach „Wieloletniego Programu Medycznego Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”.

Galeria zdjęć >>

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 r. przez prof. Antoniego Pruszewicza, ówczesnego Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w czasie uroczystości obchodów 70. rocznicy powstania uczelni.

Pierwotna KRAMP reprezentowała problematykę oraz interesy medycznych szkół akademickich wobec Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (m.in. próbowała nie dopuścić do pozbawienia akademii medycznych szpitali klinicznych). Obecnie Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jest autonomicznym zgromadzeniem rektorów, której celem jest umocnienie współpracy między Uniwersytetami Medycznymi i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

W skład KRAUM, wchodzą:

 1. Gdański Uniwersytet Medyczny,
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 5. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie,
 6. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 7. Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 8. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 9. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 10. Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 11. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 12. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Celami szczegółowymi spotkania są:

 • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów oraz Dyrektora CMKP i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkól medycznych,
 • inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych,
 • podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych,
 • wprowadzenie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali klinicznych, dla których organem tworzącym są uczelnie medyczne oraz CMKP,
 • reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej,
 • występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej,
 • działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.