Genetyczny portret sprawcy

Genetyczny portret sprawcy

NCBiR logoKatedra Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Tomasza Grzybowskiego wraz z pozostałymi członkami konsorcjum, w skład których wchodzą:

  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Lider projektu)
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • RX FFW spółka celowa sp. z o.o.

uzyskała rekomendację do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pt. „Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa - opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji NGS”.
Czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy.

Przedmiotem projektu będzie opracowanie nowatorskiego systemu predykcyjnego do analizy śladów biologicznych i szczątków ludzkich, który pozwoli na pozyskiwanie informacji o wyglądzie i pochodzeniu biogeograficznym człowieka na podstawie analizy wybranych fragmentów jego DNA.

W projekcie wykorzystane zostanie sekwencjonowanie DNA następnej generacji (NGS) jako podstawowa technologia badawcza, co jest zgodne z najnowszymi trendami we współczesnej genetyce sądowej. Efekty projektu powinny w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju badań kryminalistycznych oraz istotnie poszerzyć możliwości wykrywcze.