Zdobyliśmy 2.334.000 zł na granty badawcze!

Zdobyliśmy 2.334.000 zł na granty badawcze!

laboratorium - grafika ilustracyjnaZnane są już wyniki dziewiątych edycji konkursów OPUS (na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów), PRELUDIUM (dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, które nie posiadają doktoratu) oraz SONATA (dla osób ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym do 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem).

Z nadesłanych w tej edycji 4200 wniosków do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki zostały zakwalifikowane najlepsze 903 projekty badawcze z całego kraju, o łącznej wartości niemal 355 mln zł. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika granty zdobyło 20 naukowców na kwotę łączną ponad 8,5 miliona zł.

Laureaci z Collegium Medicum:

  • dr hab. n. med. Marek Foksiński, kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej w Katedrze Biochemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego,
    projekt w konkursie OPUS pt. „Produkty enzymatycznego utleniania 5-metylocytozyny jako nowe czynniki predykcyjne odpowiedzi na systemowe leczenie raka piersi”,
    grant na kwotę 1.388.000 zł

  • dr n. med. Maciej Gagat, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego,
    projekt w konkursie SONATA pt. „Wykorzystanie możliwości systemu CRISPR/dCas9 oraz peptydów penetrujących komórkę w celu zapobiegania restenozie i zakrzepicy tętnic wieńcowych - badania in vitro”,
    grant na kwotę 946.600 zł

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl