Zaproszenie pracowników na zebrania wyborcze

Zaproszenie pracowników na zebrania wyborcze

19 listopada 2015 r. auli A w budynku A przy ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy odbędą się wybory przedstawicieli Collegium Medicum UMK do Komisji Wyborczej Uniwersytetu. Zapraszamy nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do aktywnego uczestnictwa.

zaproszenie nauczycieli  zaproszenie pracownikow

pdfUchwała nr 143 Senatu UMK z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 262.01 KB