Nowa inwestycja Collegium Medicum UMK

Nowa inwestycja Collegium Medicum UMK

Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, obiekt 2 i 3

15 października 2015 r. o godz. 12:00 odbyła się uroczystość otwarcia nowego obiektu szpitalnego wybudowanego na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej.

Inwestycja została zrealizowana przez Collegium Medicum UMK w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” finansowanego ze środków budżetu państwa. Całkowity budżet Wieloletniego Programu to kwota ponad 326 mln złotych. Nakłady poniesione na realizację nowego obiektu to prawie 94 mln złotych, w tym wkład własny Uczelni w wysokości 1,8 mln złotych. 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy - nowa inwestycjaCelem zrealizowanej w latach 2007-2015 inwestycji pn. „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” jest dostosowanie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 do obowiązujących wymagań Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985). Inwestycja poprawia funkcjonalność Szpitala jako jednostki medycznej.

Nowo wybudowany obiekt szpitalny przewidziany jest na 236 łóżek dla pacjentów, łączna powierzchnia użytkowa wynosi 9.762,08 m2, a kubatura 68.102,61 m3. Odznacza się on nowoczesnością i funkcjonalnością, dostosowanymi do wymogów technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz do obowiązujących procedur medycznych.

Kompleks składa się z czterech połączonych segmentów. Dwa skrajne segmenty „A” i „D” są trzykondygnacyjne, natomiast dwa segmenty środkowe „B” i „C” – dwukondygnacyjne.

W poziomie piwnic znajdują się szatnie personelu i studentów, baza służb porządkowych, magazyny oraz szereg pomieszczeń technicznych (wentylatornie, węzeł cieplny, maszynownie próżni, sprężarkownia, rozdzielnie elektryczne, serwerownie, przyłącze wody). Tutaj też zlokalizowane zostało wspólne dla całego budynku pomieszczenie „post mortem”. Budynek połączony jest z pozostałymi obiektami Szpitala podziemnym tunelem, przeznaczonym zarówno do zaopatrywania obiektu w materiały, jak i do usuwania odpadów, brudnej bielizny itp. W budynku znajduje się 8 klatek schodowych. Obiekt wyposażony jest w 9 wind, z czego 8 wind przystosowanych jest do przewozu łóżek. 

UCK 4W skrajnym segmencie „A” znajduje się wejście główne do kompleksu. Na parterze usytuowane są również niezależne izby przyjęć: psychiatryczna, dermatologiczna i internistyczna ze wspólnym podjazdem dla karetek. Wszystkie izby przyjęć obsługiwane będą przez położoną centralnie rejestrację i dyspozytornię. Pacjenci przyjmowani do Szpitala dostaną się na poszczególne oddziały ogólnodostępnymi korytarzami, klatkami schodowymi lub windami, natomiast pacjenci przyjmowani na Oddział Psychoz korzystać będą z odrębnego korytarza, przecinającego patio między segmentami „A” i „B” i łączącego ten oddział bezpośrednio z izbą przyjęć. Ponadto, na parterze znajduje się wspólna rejestracja do poradni, punkt informacyjny, lokal gastronomiczny, a także szatnia ogólna i toalety ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na I piętrze w segmencie „A” mieszczą się poradnie opieki paliatywnej i psychiatryczno-psychologiczna, oddział opieki paliatywnej na 20 łóżek oraz ogólnodostępna kaplica. Na II piętrze znajduje się cześć dydaktyczna, tj. 4 sale ćwiczeń dla grup około 12-osobowych, sala seminaryjna dla 30 osób, sale seminaryjne 30- i 40-osobowa z możliwością łączenia w salę wykładową dla 80 osób. Ponadto, na tym piętrze mieści się zakład opiekuńczo-leczniczy na 17 łóżek z 8-łóżkowym odcinkiem wspomagania oddechu. 

UCK 2W skrajnym segmencie „D” na parterze usytuowano oddział dermatologiczny na 14 łóżek, światłolecznictwo i poradnię dermatologiczną. Na I piętrze znajduje się oddział dermatologiczny na 28 łóżek oraz Pracownia Biologii Molekularnej Skóry i Dermatopatologii. Natomiast na II piętrze mieści się oddział geriatryczny na 40 łóżek z odcinkiem pobytu dziennego. 

Część między segmentami „A” i „D” przeznaczono na pomieszczenia administracyjne klinik, katedr i zakładów znajdujących się w budynku. Przy klatkach schodowych po północnej stronie segmentów „A” oraz „D” znajdują się dwie windy służące do przewozu pacjentów oddziałów geriatrycznego, opieki paliatywnej i zakładu opiekuńczo-leczniczego na przylegające do budynku tereny rekreacyjne, a także do użytku służbowego.

W segmentach środkowych „B” i „C” umieszczono oddziały łóżkowe Kliniki Psychiatrii oraz dwie poradnie psychiatryczne.

Na parterze w segmencie „B” znajduje się oddział psychoz na 29 łóżek, w tym pododcinek wzmożonego nadzoru na 5 łóżek. Przy korytarzu ogólnym zlokalizowana jest wielofunkcyjna sala multimedialna. Na I piętrze mieści się oddział leczenia nerwic na 31 łóżek oraz poradnie nerwic i uzależnień. 

UCK 1Na parterze w segmencie „C” przewidziano 25-łóżkowy oddział dzieci (10 łóżek) i młodzieży (15 łóżek) z odcinkiem pobytu dziennego na 12 miejsc oraz poradnię dziecięcą. Na I piętrze mieści się oddział leczenia uzależnień na 32 łóżka, w skład którego wchodzą odcinek podwójnej diagnozy na 10 łóżek i odcinek leczenia uzależnień na 22 łóżka. Tutaj znajduje się także odcinek pobytu dziennego pacjentów psychiatrii. 

Przestrzenie pomiędzy segmentami „B”, „C” i „D” tworzą otwarte dziedzińce. Przestrzeń pomiędzy segmentami „A” i „B” podzielona jest na dwie części: południowa stanowi patio, północna dziedziniec. Jedno lub dwa niewielkie patia znajdują się ponadto wewnątrz każdego segmentu.

Inwestorem przedsięwzięcia było Collegium Medicum UMK. Prace związane z realizacją inwestycji zakończone zostały przez generalnego wykonawcę – Budimex SA z siedzibą w Warszawie pod nadzorem inwestora zastępczego – ECM Group Polska S.A. Warszawa. Jednostką projektową był PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy, a głównymi projektantami – mgr inż. arch. Jacek Wiśniewski (architektura) i mgr inż. Jerzy Prywiński (konstrukcja). Wartość całego kontraktu wyniosła prawie 94 mln zł.

Galeria zdjęć z otwarcia >>

Galeria zdjęć obiektu >>

Informacje o "Wieloletnim Programie Medycznym Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy" >>

UCK gratulacje MZ  UCK gratulacje OIPiP  gra1

gra2