Nagroda ministra

Nagroda ministra

dr Krzysztof Goryński odbiera nagrodę MNiSWDr n. farm. Krzysztof Goryński, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK znalazł się w gronie laureatów tegorocznych nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Naukowiec otrzymał nagrodę za osiągnięcia naukowe II stopnia będące podstawą nadania stopnia doktora, w tym za rozprawę doktorską pt. "Application of solid-phase microextraction and quantitative structure-retention relationships as novel tools for multi-compound bioanalysis".

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne. Kandydatów do Nagród MNiSW zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Tegoroczna, uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się gala 12 października 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Więcej informacji o tegorocznych nagrodach >>

dyplom dla dr. Krzysztofa Goryńskiego