Sukces akredytacyjny Szpitala

Sukces akredytacyjny Szpitala

CMJ logoSzpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, po przeprowadzonej w dniach 9-11 września 2015 r. wizycie akredytacyjnej przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, w ramach projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent”, spełnił w 92 procentach standardy akredytacyjne.

Tym samym szpital uzyskał pozytywną rekomendację CMJ do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia. Oznacza to, że szpital zapewnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa w zakresie usług medycznych na rzecz pacjentów.