Zarządzanie Najwyższej Jakości w Szpitalu Uniwersyteckim

Zarządzanie Najwyższej Jakości w Szpitalu Uniwersyteckim

Quality International - logo programuSzpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Najwyższa Jakość Quality International 2015" w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości.

28 września 2015 r. w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015, podczas której dyrektor szpitala dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska odebrała przyznany szpitalowi Certyfikat Godła Jakości Quality International oraz medal QI, w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości.

Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski program konkursowy, realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach działających na terytorium RP skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.