Pamięci tych, którzy odeszli

Pamięci tych, którzy odeszli

30 30092015 1września 2015 r. w związku z inauguracją roku akademickiego prorektor ds. Collegium Medicum UMK, prof. dr hab. Jan Styczyński oraz dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Jacek Kubica złożyli kwiaty na grobie śp. Profesora Jana Domaniewskiego, założyciela i pierwszego Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Tego samego dnia na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy Prorektor i Dziekan złożyli również kwiaty na grobie Profesor Danuty Miścickiej-Śliwki, Rektor Akademii Medycznej i Prorektor Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Galeria zdjęć >>

Św Pamięci Profesor zw. dr hab. Jan Domaniewski zdjęcieProf. zw. dr hab. Jan Domaniewski urodził się w 1928 w Warszawie, zmarł w 2009 r. w Bydgoszczy. Był patomorfologiem, współtwórcą i wieloletnim Rektorem Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Doktorem honoris causa swojej Alma Mater (2004). W czasie okupacji hitlerowskiej wstąpił do tajnego harcerstwa – Szarych Szeregów, po czym przeszedł do dywersji Armii Krajowej – Kedyw-17. W 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim. Ukończył gdańską Akademię Medyczną (1952), tam też obronił doktorat (1964). Habilitację uzyskał w Studium Doskonalenia Lekarzy w Warszawie (1969). Pracował w Szpitalu Miejskim w Elblągu (1952-1958). W 1959 r. został kierownikiem Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim w Bydgoszczy, a w 1975 r. został kierownikiem zamiejscowego Oddziału Wydziału Lekarskiego filii AMG w Bydgoszczy. Od 1979 r. pełnił funkcję dziekana II Wydziału Lekarskiego. W 1984 r. doprowadził do utworzenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Czterokrotny Rektor Uczelni. Wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1984-2008). Od 2008 r. pracował w Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii Collegium Medicum UMK. Członek Polskiego Towarzystwa Patologów, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Związku Powstańców Warszawskich w Bydgoszczy.
Profesor Jan Domaniewski otrzymał wiele orderów i odznaczeń, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Prof. Jan Domaniewski – Bydgoszczanin Roku 2002, Medal marszałka województwa kujawsko-pomorskiego „Unitas Durat Cuiaviano-Pomeraniensis” oraz wiele innych.