Dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych

Dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/4.1.4/2015 na projekty realizowane w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM >>