Wybitni młodzi naukowcy

Wybitni młodzi naukowcy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W X edycji konkursu otrzyma je 255 uczonych z całego kraju. W gronie stypendystów znalazł się dr n. med. Tomasz Kloskowski, asystent w Katedrze Medycyny Regeneracyjnej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

Do X edycji konkursu wpłynęło 814 wniosków o stypendia. Laureaci przez 3 lata będą otrzymywali 5.390 zł miesięcznie. Pula na stypendia wyniosła 48.801.060 zł. Stypendia stanowią nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Więcej informacji o stypendiach dla młodych wybitnych naukowców >>

pdfLista stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, ustanowionych w 2015 r. >>112.62 KB