Tropokolagen i nowe technologie medyczne

Tropokolagen i nowe technologie medyczne

logo Programu Badań StosowanychNasza uczelnia uzyskała w konkursie na dofinansowanie projektów badawczych 2.604.000 zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych na realizację projektu „Ocena skuteczności działania tropokolagenu w oparciu o nowe technologie medyczne u chorych z owrzodzeniami żylnymi goleni”.
Projekt będzie realizowany od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r. przez Konsorcjum Naukowe COLLRAN.

W ramach realizacji projektu planuje się podjęcie następujących działań:

  • Opracowanie testów klinicznych.
  • Określenie parametrów substancji aktywnych do badań klinicznych.
  • Opracowanie nieinwazyjnej metody oceny szybkości regeneracji skóry na podstawie jej parametrów biofizycznych.
  • Ilościowe określenie zmian w skórze tkanki podskórnej za pomocą ilościowych technik obrazowania w tomografii rezonansu magnetycznego.
  • Przeprowadzenie ewaluacji ekonomicznej zastosowania nowej technologii medycznej i tropokolagenu.

W skład Konsorcjum Naukowego COLLRAN wchodzą:
  • Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy – Lider,
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
  • firma Collagen Active Science Sp. z o.o.
  • firma Rehasport Clinic Sp. z o.o. z Poznania

Po zakończeniu projektu nowa technologia służąca leczeniu owrzodzeń żylnych goleni będzie upowszechniana przez Collegium Medicum UMK.