„Studiujesz? Praktykuj!” - ogłoszono konkurs na programy stażowe

„Studiujesz? Praktykuj!” - ogłoszono konkurs na programy stażowe

szkolenie 11 sierpnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs dotyczy organizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM >>