5 konkurs IMI2 - rejestracja na webinaria

5 konkurs IMI2 - rejestracja na webinaria

logo programu IMIInformujemy o możliwości składania wniosków o projekty badawcze w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „Inicjatywa Leków Innowacyjnych 2″ (IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking). Każdego roku IMI ogłasza kilka projektów badawczych i/lub szkoleniowych. Uczestnicy projektów rekrutowani są poprzez otwarty nabór wniosków. Selekcja wniosków dokonywana jest przez niezależny zespół ekspertów, a jej rezultatem jest podpisanie stosownych umów (Grant Agreement oraz Project Agreement).

W ramach powyższego przedsięwzięcia w dniach 1-14 lipca 2015 r. zostanie przeprowadzona seria 7 webinariów (szkoleń on-line) na każdy temat zaproponowany w Programie Pracy. Ponadto jedno webinarium dedykowane będzie zasadom i procedurom konkursowym.

W trakcie każdego spotkania będzie możliwość zadania pytania – zarówno urzędnikom, jak i autorom tematów (Big Pharma) oraz uzyskania odpowiedzi na bieżąco. Po każdym webinarium IMI2 opublikuje na swoich stronach prezentacje.

Rejestracja i informacja są dostępne na stronie inicjatywy >>

Otwarcie konkursu zaplanowano 30.06.2015 r. a zamknięcie pierwszego etapu – 29.09.2015 r.

Tematy badawcze 5 konkursu są następujące:

  • Patient perspective elicitation on benefits and risks of medicinal products from development through the entire life cycle, for integration into benefit risk assessments by regulators and health technology assessment bodies
  • Diabetic kidney disease biomarkers (DKD-BM)
  • Inflammation and Alzheimer’s disease (AD): modulating microglia function – focussing on TREM2 and CD33
  • Understanding the role of amyloid biomarkers in the current and future diagnosis and management of patients across the spectrum of cognitive impairment (from pre-dementia to dementia)
  • Evolving models of patient engagement and access for earlier identification of Alzheimer’s disease: phased expansion study
  • Apolipoprotein E (ApoE) biology to validated Alzheimer’s disease targets.

Informacji na temat inicjatywy IMI udziela
mgr Aleksandra Laskowska
Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM
tel. 52 585-36-91