Diamentowe Granty przyznane

Diamentowe Granty przyznane

logo programu Diamentowy Grant

zdj Julia Kubica Studentka kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK Julia Kubica znalazła się w gronie laureatów IV edycji programu Diamentowy Grant. Nasza studentka będzie prowadziła badania „Aktywność płytek krwi podczas hipotermii terapeutycznej u pacjentów z zawałem serca leczonych tikagrelorem”.

Diamentowy Grant to program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego laureatami może zostać co roku maksymalnie 100 najzdolniejszych studentów w Polsce. Jego celem jest przyspieszenie rozwoju naukowego laureatów przez umożliwienie realizowania własnego projektu badawczego oraz szybszego rozpoczęcia studiów doktoranckich (bez tytułu magistra). Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 200 tys. zł, a projekt nie może trwać dłużej niż cztery lata. Laureatami mogą zostać studenci, którzy mają za sobą już połowę drogi do magisterki, a więc świeżo upieczeni inżynierowie, licencjaci oraz studenci jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu (jeśli studia trwają 6 lat - po czwartym roku).

Laureaci konkursu otrzymują nawet do 200 tys. zł na wydatki związane z prowadzeniem badań z różnych dziedzin nauki, a także na swoje miesięczne wynagrodzenie w wysokości minimum 2,5 tys. zł. Od początku trwania programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln zł rozwój karier młodych naukowców. Laureatami Diamentowego Grantu są studenci, którzy już osiągnęli sukcesy na studiach, mają na swoim koncie liczne nagrody, stypendia, są autorami pierwszych publikacji naukowych i aktywnie działają w kołach naukowych i stowarzyszeniach.

Wykaz laureatów Diamentowego Grantu >>
Więcej informacji o tegorocznej edycji Diamentowego Grantu >>