Przedłużenie naboru na studia pomostowe

Przedłużenie naboru na studia pomostowe

rejestracja2015 Nabór na studia pomostowe w Collegium Medicum UMK (pielęgniarstwo n1 i położnictwo n1) został przedłużony.
Internetowa Rejestracja Kandydatów będzie trwała do 20 września 2015 r.
 
 
 

 Rejestracja w systemie IRK    do 20 września 2015 r.
 Wniesienie opłaty rekrutacyjnej   do 20 września 2015 r.
 Rozmowa kwalifikacyjna   22 września 2015 r. 
 Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia       23 września 2015 r.
 Przyjmowannie dokumentów   24-25 września 2015 r.   
 Termin ogłoszenia list osób przyjętych   25 września 2015 r.   


Tu możesz się zarejestrować >>