Konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych

Konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych

W Ogólnopolskiej Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych uczestniczyli przedstawiciele:

 • Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK,
 • Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku,
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Collegium Medicum UJ w Krakowie,
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 
 • Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
 • Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W gronie szacownych gości znaleźli się również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Pani Elżbieta Jazgarska – Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji, Pan Jerzy Bójko – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Pan Stanisław Stelmach z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Jan Styczyński.

Podczas Konferencji wymieniono poglądy i doświadczenia w zarządzaniu administracyjnym i finansami uczelni.
W trakcie części merytorycznej poruszone zostały kwestie związane z aktualnym funkcjonowaniem i zarządzaniem uczelniami medycznymi, głównie w aspekcie finansowym, m.in. finansowania inwestycji oraz możliwości wykorzystywania funduszy europejskich. W programie obrad, oprócz aktualnych informacji dotyczących inwestycji
i finansowania uczelni, znalazły się również tematy poświęcone komunikacji klinicznej we współczesnej medycynie, wsparciu dla obszaru Zdrowie w okresie 2014-2023, budżetowi zadaniowemu w szkołach wyższych, nowym trendom i rozwiązaniom w zarządzaniu uczelnią w XXI wieku oraz wykorzystaniu programów komputerowych w zarządzaniu uczelnią.

Konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych 2015Konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych 2015Konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni medycznych 2015