Sukces naszych pracowników

Sukces naszych pracowników

logo programu TOP 500 INNOVATORSZnamy już laureatów czwartej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators”. W drugiej połowie 2015 roku pracownicy polskiego sektora B+R skorzystają z programów stażowo-szkoleniowych na najlepszych uczelniach świata.O miejsce w ostatniej, czwartej edycji rządowego programu konkurowało 319 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii z całej Polski. W ramach rekrutacji oceniano aplikacyjność badań, innowacyjność prowadzonych projektów, dotychczasowe sukcesy komercjalizacyjne, motywację do udziału w programie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w zespole i znajomość języka angielskiego. Ostatecznie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonilło 180 finalistów ostatniej edycji „Top 500 Innovators”, wśród których znalazło się troje pracowników Collegium Medicum UMK:

  • dr hab. n. farm. Michał Marszałł, prof. UMK – Prodziekan Wydziału Farmaceutycznycego, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków,
  • mgr farm. Joanna Ronowicz – asystent w Katedrze i Zakłdzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
  • mgr Rafał Michalski – Kierownik Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Gospodarką CM, członek Centrum Transferu Technologii UMK.

Uczestnicy „Top 500 Innovators” w 2015 roku wyjadą na kilkutygodniowe programy stażowo-szkoleniowe m.in. w Stanford University w USA (dwie grupy) i University of Cambridge w Wielkiej Brytanii (dwie grupy). Dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitnych praktyków, wizytom studyjnym i stażom w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach dowiedzą się, jak skutecznie komercjalizować wyniki badań naukowych. Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu będą obserwowali pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital.