Cztery pierwsze miejsca dla naszych studentów w Scapula Aurea i Golden Scapula

Cztery pierwsze miejsca dla naszych studentów w Scapula Aurea i Golden Scapula

Zarówno studenci polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni I roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK ponownie odnieśli olbrzymi sukces w prestiżowym Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea i Golden Scapula, zorganizowanym w Bydgoszczy w dniach 29-31 maja 2015 r. W konkursie zmagali się studenci kierunków lekarskich z 10 ośrodków uniwersyteckich: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Warszawy, Szczecina i Wrocławia.

Egzamin praktyczny polegał na identyfikacji 50 szczegółów anatomicznych (szpilek) na preparatach utrwalonych w formalinie, obrazach CT i MRI. Egzamin testowy obejmował 50 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu anatomii prawidłowej, topograficznej i klinicznej oraz neuroanatomii.

Poczwórny sukces naszych studentów to:

 1. Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej – studenci polskojęzyczni
  • Owsiany Michał

 2. Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej – studenci anglojęzyczni:
  • Haaland Aslak Bryne

 3. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej – studenci polskojęzyczni:
  • Owsiany Michał
  • Puk Oskar
  • Rybakowski Mateusz
  • Wódkiewicz Eryk

 4. Pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej – studenci anglojęzyczni:
  • Aslani Kojin
  • Haaland Aslak Bryne
  • Michalsen Lars
  • Riyahimanesh Pooriya

Serdecznie gratulujemy!


laureaci konkursu Scapula Aurea i Golden Scapula 2015  laureaci konkursu Scapula Aurea i Golden Scapula 2015  laureaci konkursu Scapula Aurea i Golden Scapula 2015

fot. Marcin Wiśniewski (KiZ Anatomii Prawidłowej)