Koordynator CSM

Koordynator CSM

dr Zofia GrąbczewskaZ dniem 20 maja 2015 r. dr Zofia Grąbczewska powołana została na Koordynatora Centrum Symulacji Medycznych w Collegium Medicum UMK.

Centrum Symulacji Medycznych będzie jednostką ogólnouczelnianą, w której odbywać się będzie część zajęć dydaktycznych studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Studenci, przygotowani teoretycznie, podczas zajęć praktycznych będą mogli uczyć się z wykorzystaniem technik symulacji medycznej - ćwiczyć na fantomach i modelach szkoleniowych, które pozwolą na zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nabycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy.

Powołanie CSM stanowi kolejny etap w rozwoju procesu dydaktycznego, związanego także ze zmianą przepisów w zakresie programów nauczania na ww. wydziałach.