Sukces studentów kierunku lekarskiego

Sukces studentów kierunku lekarskiego

studenci Collegium Medicum UMK podczas XXI Zjazdu PTCHOI21 maja 2015 r. podczas Sesji Młodych na XXI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Poznaniu, studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK w składzie: Anna Wiczołek, Jakub Kisiel, Maciej Wiśniewski, Marta Wojciechowska, Monika Trojakowska, Michał Stankiewicz, Natalia Lossy, Kajetan Hadzik, Wojciech Hertmanowski i Paweł Flisiński zdobyli Nagrodę Publiczności za pracę pt. "Duży guz jamy brzusznej" dotyczącą trudności diagnostyczno-terapeutycznych współczesnej chirurgii onkologicznej, wyłonioną spośród 26 wystąpień.

Nie jest to pierwszy sukces tego zespołu. W ubiegłym roku, podczas XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, studenci ci zdobyli Nagrodę Główną przyznawaną przez Komitet Naukowy tejże Sesji za pracę pt. "Zabiegi resekcyjne u chorych z rakiem żołądka w latach 2005-2010 w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UMK.".

Serdecznie gratulujemy!