Supertalent w medycynie

Supertalent w medycynie

dr hab. Marek Kozinski odbiera dyplom "Supertalenty w medycynie"Dr hab. n. med. Marek Koziński, kierownik Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Supertalenty w medycynie” organizowanym przez redakcję „Pulsu Medycyny".

Listę dziesięciu laureatów ogłoszono 13 maja 2015 r. podczas uroczystej gali w restauracji Villa Foksal w Warszawie. Rozdanie nagród dla „Supertalentów" uświetniła przemowa prof. Marka Krawczyka, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który podkreślał m.in. rolę uczelnianych kół naukowych i roli mentora w rozwoju młodych lekarzy oraz wystąpienie laureatów poprzedniej edycji: prof. Macieja Banacha, dr. hab. Wojciecha Fendlera i dr hab. Dominiki Nowis.

W konkursie wzięło udział ponad 30 kandydatów, którzy poddani zostali wnikliwej ocenie jurorów - dziewięciu profesorów polskich uczelni medycznych.

Konkurs „Supertalenty w medycynie” skierowany jest do młodych lekarzy (do 39 roku życia), którzy poza praktyką kliniczną oraz uznaniem ze strony środowiska i pacjentów mają wybitne osiągnięcia naukowe i/lub angażują się w działalność w przestrzeni publicznej. Jury ocenia też perspektywy dalszego rozwoju zgłaszanych do konkursu kandydatów – to, czy ich zaangażowanie może w przyszłości wpłynąć na pozytywne zmiany w sektorze ochrony zdrowia.