Sukces na Konferencji Młodych Naukowców

Sukces na Konferencji Młodych Naukowców

konf stud GdanskW dniach 23-25 kwietnia 2015 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się 23. edycja międzynarodowej konferencji ISSC "International Student Scientific Conference", w której uczestniczyli młodzi naukowcy z 36 państw (w tym m. in. z Kanady, USA, Szwecji).

Spośród autorów prac zaprezentowanych w ramach sesji Dermatologii, pierwsze wyróżnienie zdobyła Katarzyna Pietkun, studentka VI roku na kierunku lekarskim i doktorantka reprezentująca Koło Naukowe Dermatologii, za pracę: „Stem cells as a substrate of dermatological fillers. The report experimental in-vivo study". Praca badawcza powstała w ramach kolejnego etapu projektu, realizowanego przy współpracy dwóch katedr Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK (Katedry Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Katedry Medycyny Regeneracyjnej) pod opieką dr. hab. n. med. Rafała Czajkowskiego i prof. dr. hab. med. Tomasza Drewy.

Informacja o konferencji >>